حسابداری آسان حساب

گرافیک و چاپ دانلود

قیمت : 3،000،000 تومان

c50h

ثبت مشخصات سفارش چاپ ، ثبت هزینه های چاپ انجام شده ( طراحی ، فیلم و زینک ، چاپ ، برش و …) بهمراه درج در حساب همکاران ، ثبت کاغذ مصرفی و محاسبه قیمت تمام شده سفارش ، ثبت کارمزد سفارش و صدور فاکتور فروش ، خرید کاغذ و سایرمواد اولیه ، گزارشهای خریدو فروش – گزارش سفارشات درحال انجام و تحویل شده – کنترل موجودی انبار

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)