حسابداری آسان حساب

نمایشگاه خودرو دانلود

قیمت : 2،000،000 تومان

k10hثبت و چاپ قولنامه خرید و فروش خودرو بهمراه اطلاعات کامل خریدار ، فروشنده ، خودرو مورد معامله و وجوه معامله بهمراه امکان تغییر شرایط معامله برای هر قولنامه – ثبت معاوضه خودرو – ثبت وضعیت سند و قولنامه – چاپ رسید مدارک – ثبت و رؤیت کپی دیجیتالی از مدارک خریدار ، فروشنده و خودرو – ثبت حسابهای حق العمل و پرداخت طرفین معامله – جستجو قولنامه های قبلی -گزارش خرید و فروش خودرو و سود فروش قولنامه – گزارش خودروهای موجود – ثبت و جستجوی خودروهای پیشنهادی جهت خرید یا فروش

 

 

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)