حسابداری آسان حساب

مصالح فروشی دانلود

قیمت : 3،000،000 تومان

m10h

 

ثبت مشخصات مصالح بهمراه ضریب تبدیل و کالای اولیه (مثال هر کیسه سیمان ۵۰ کیلو از سیمان فله ای) ، بازکردن فاکتور فروش برای هریک از پروژه های مشتری ، بازکردن فاکتور خرید و ثبت کل سفارش از تولیدکننده ، بازکردن فاکتور کرایه به ازای هریک از کامیونهای طرف قرارداد ، ثبت قبض باسکول بار ارسالی و ثبت در فاکتور خرید ، فاکتور فروش و فاکتور کرایه بطور همزمان ،ثبت اعلام بار و کنترل بارهای ارسال شده ، ثبت کرایه حمل بصورت کلی و گزارشهای کرایه، ثبت هزینه کامیونها و محاسبه کارکرد هر کامیون ، ثبت تولید و کنترل موجودی انبارها

دانلود برنامه

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)