حسابداری آسان حساب

مرغداری دانلود

قیمت : 3،000.000 تومان

j60hتعریف دوره های تولید – خرید جوجه ، دان و دارو در دوره های مختلف – ثبت حواله دان و داروی مصرفی برای هر یک از سوله ها – فروش مرغ زنده و پرکنده از هر یک از سوله ها بهمراه وزن کامیون حمل جهت کنترل- محاسبه عوارض و مالیات – ثبت پرورش مرغ در هر دوره و محاسبه ضریب تبدیل و درصد تلفات براساس مرغ فروش رفته و جوجه اول دوره- محاسبه ضریب افت مرغ پرکنده – گزارش جامع تولید دوره براساس فروش مرغ ، کالای مصرفی ( جوجه ، دان و دارو ) ، هزینه های انجام شده در دوره و بدست آوردن بهای تمام شده مرغ زنده – گزارشها و نمودارهای مقایسه ای خرید ، فروش و تولید در دوره های مختلف ، کنترل موجودی کالا

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)