حسابداری آسان حساب

فروش کامپیوتر دانلود

قیمت : 2،500،000 تومان

c10h

ثبت فاکتورخرید قطعات ( ثبت سریال بصورت اختیاری ) ، فروش نقد و روال قطعات ، امکان انتخاب قطعات یک سیستم بصورت دسته بندی شده و یکجا براساس سریال قطعات موجود- پیگیری قطعات معیوب از فروشنده براساس سریال – ثبت و نمایش قطعات با قیمتهای خرید متفاوت و نمایش سود آنی – ثبت پیکربندی لب تاپ بعنوان یک کالا و چاپ لیست قیمت براساس مشخصات لب تاپ – امتیاز بندی همکاران ، کنترل موجودی قطعات با دسته بندی اختیاری – گزارشات متنوع فروش – پیش فاکتور سیستم پیشنهادی به مشتری – امکانات فروش اقساطی

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)