حسابداری آسان حساب

فرش فروشی دانلود

قیمت : 2،500،000 تومان

f10h

ثبت مشخصات فرش (نوع ، تولیدکننده ، اندازه ، نقشه ، رنگ ، شانه ، تراکم و درجه) – ثبت اقلام فاکتور خرید و فروش براساس هریک از مشخصه های فرش – جسجوی کالا با انتخاب هریک از مشخصه ها در گزارشهای خرید و فروش و موجودی کالا ، امکانات فروش اقساطی

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)