حسابداری آسان حساب

عمومی کامل دانلود

قیمت : 2،000،000 تومان

 

a40h

کلیه امکانات عمومی پایه بهمراه انبارداری شامل ( چاپ فرمتهای متنوع فاکتورهای خرید ، فروش و برگشتی – ثبت محصول تولید شده و مواد اولیه مصرفی – انتقال اجناس بین انبارها – موجودی ، کاردکس ، کسری و شارژ کالای انبارهای متعدد ) – محاسبه مالیات و عوارض – لیست قیمت مشتری ، همکار و اختصاصی -فروش نقدی با دستگاه بارکدخوان و چاپگرهای حرارتی – محاسبه بهای تمام شده براساس قیمت میانگین – تکمیل فایل ارزش افزوده دارایی
کرایه کالا (تحویل اجناس کرایه ای ، برگشت آن و مبلغ کرایه، اجناس نزد مشتریان ،برنامه ریزی و کنترل سفارشات آینده کرایه کالا)
نمودارهای مقایسه ای و گزارشهای متنوع خرید و فروش کالا – گزارش سود و زیان -گزارش تولید و کارکرد کارگران – ثبت پیش فاکتور
امکانات فروش اقساطی ( محاسبه اقساط ، جدول اقساط ، پرداخت اقساط ، کنترل و پیگیری دیرکرد اقساط )

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)