حسابداری آسان حساب

سنگ فروشی دانلود

قیمت : 2،500،000 تومان

s40hثبت کالا براساس نوع و ضخامت سنگ – خرید سنگ برش نخورده – تولید سنگ برش شده از سنگهای خریداری شده – محاسبه فاکتور فروش براساس تعداد ، طول و عرض سنگ سنگها – کرایه حمل و ابزار زنی – کنترل موجودی انبارها – پیش فاکتور با قالب ابعاد سنگ

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)