حسابداری آسان حساب

توزیع و پخش کالا دانلود

قیمت : 3،000،000 تومان

d10h

ثبت مشتریان بصورت محدوده بندی شده و تعیین بازاریاب هر محدوده ، ثبت درصد فروشنده و تخفیف فروش براساس هر کالا بصورت تک تک یا دسته بندی شده ، درصد تخفیف برای هر کالا در فاکتور خرید و فروش ، محاسبه تخفیف فروش نقدی و چاپ مانده فاکتور در صورت تحقق دریافت نقدی ، محاسبه عوارض ومالیات ، ثبت بازاریاب هر فاکتور فروش و محاسبه پورسانت (براساس مبلغ کل فاکتور یا به تفکیک کالا ) ، ثبت وصول کننده وجه فاکتور و محاسبه پورسانت وصولی ها – ثبت حواله انبار چندین فاکتور فروش بهمراه تحویل گیرنده و خودرو حمل ، چاپ فاکتورهای حواله بطور یکجا ، جمع کل تعداد و وزن کالا در حواله ، ثبت رسید کالای برگشتی – کنترل موجودی انبارها و ارائه لیست فروش کالای موجودی برای بازاریاب ، نمودار و گزارشات خرید و فروش و کنترل تسویه حساب فاکتورها

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)